ONDERWEG

New York
Rome
Rome
Venetië
Sabah Borneo
Sabah Borneo
Ijsland
Ubud – Bali
Ubud – Bali
Borneo
Times Square (NY)
Times Square (NY)
Lady in traffic (NY)
New York
Pianoman on Washingtonsquare (NY)
Man in the street (NY)
Lady on the wall (NY)
‘small talk’
Lissabon
Venetië
Venetië
Camelboy (Marokko)
Camelgirl 2 (Egypt)
Camelgirl (Egypte)
Lady with flower (Indonesië)
Girl in red (Egypte)
Girl (Egypte)
Man in souk (Marokko)
Camels (Marokko)
Girl on the wall (Curacao)
Venetië
Venetië
Parijs
Père Lachaise Parijs
Sabah Borneo